Organizátor výstavy:

Alexandra Dětinská

Spolek MoNaIV z.s.

Preslova 5, 150 00 Praha 5, Česká republika

IČO: 08640980

E-mail: info@insitapraha.cz

Tel.: +420 721 944 377